Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ|Online Escape Room |

A story-driven Online Escape Room

& Detective Movie Game 

Filmed with Live Actors and a Voice-Over Cast

Cast

escape room αθηνα
Εικόνα1.png
escape room αθηνα
Εικόνα1.png
escape room αθηνα
Εικόνα1.png
lm.png
escape room αθηνα
Εικόνα1.png
escape room αθηνα
Εικόνα1.png
escape room αθηνα
Εικόνα1.png
escape room αθηνα
Εικόνα1.png
escape room αθηνα
Εικόνα1.png
lm.png
lm.png
escape room αθηνα
Εικόνα1.png
lm.png
escape room αθηνα
Εικόνα1.png
lm.png
escape room αθηνα
Εικόνα1.png
escape room αθηνα
Εικόνα1.png
lm.png
escape room αθηνα
Εικόνα1.png
lm.png
escape room αθηνα
Εικόνα1.png
escape room αθηνα
Εικόνα1.png
lm.png
escape room αθηνα
Εικόνα1.png
escape room αθηνα
Εικόνα1.png